ДГ "Слънчева Дъга"

Детска градина в село Медковец

Възпитателната работа в ДГ "Слънчева дъга" се провежда в съответствие със задачите, определени в програмата по физическо, умствено, нравствено, естетическо и трудово направление, с оглед на специфичните особености в психофизиологическото развитие на децата.

Възпитателната работа се осъществява чрез различните видове активна дейност - игра, обучение и труд.

За да се повиши качеството и ефективността на възпитателно-образователния процес в ДГ "Слънчева дъга", съдържанието на възпитателната работа непрекъснато се усъвършенства, като усилията се насочват към всестранното развитие на детската личност и високата степен на социално-педагогическата готовност за успешно обучение в началното училище.

С грижите за здравето на децата и за тяхното всестранно развитие, с интересната и съдържателна дейност, с поддържането на жизнерадостно настроение. ДГ "Слънчева дъга" е призвана да направи щастлив живота на всяко дете от с. Медковец.

Актуални новини